Thi công mái vòm bạt

  • Bạt được thiết kế cố định phù hợp với nhiều không gian
  • Bạt có phần khung chắc chắn, chịu được cả những trận gió, mưa lớn.
  • Phần khung được kết nối chắc chắn với phần bạt tránh cho bạt bị gió lớn tốc gây hư hỏng.
Danh mục: