Dế (mang cá) mái hiên di động

Dế nhôm được sử dụng để kết nối tay nâng mái hiên với ống nhôm cuốn bạt qua các rãnh vuông của ống nhôm.