Ống nhôm cuốn bạt mái hiên

Ống nhôm cuốn bạt thường được làm bằng ống nhôm dưới kích thước Ø 34mm và ống nhôm trên  Ø 63mm

  • Ống nhôm mỏng có độ dày 0.8 ly (áp dụng cho những bộ bạt nhỏ).
  • Ống nhôm dày có độ dày 1.4 ly (áp dụng cho những bộ bạt lớn).