Tay quay mái hiên

Đúng với cái tên của nó, tay quay mái hiên dùng để quay mái hiên ra hoặc thu mái hiên lại. Cơ chế hoạt động của tay quay mái hiên là móc cần quay vào móc của hộp số, khi đó sẽ biến đổi chuyển động của cây quay thành chuyển động xoay trục cuốn giúp thu bạt vào hay thả bạt ra theo chiều ngược lại một cách dễ dàng